Pravidla vydávání TZ

1. Číslované Turistické známky označují historicky, geograficky či kulturně významné body v krajině Maďarska, které jsou turisticky atraktivní. Jde především o pozoruhodné stavební památky, jako jsou hrady, zámky, historická města, význačné církevní stavby, expozice lidové architektury či skanzeny. Dále jsou umístěny na významných výletních cílech, jako jsou například termální lázně, zoologické a botanické zahrady. Svou známku mohou mít také význačné přírodní útvary, jako jsou zpřístupněné jeskyně či vrcholy pohoří. Turistické známky vznikají i na tzv. turistických křižovatkách, tedy místech tradičně turisticky atraktivních, díky přírodním scenériím a krajině. Většinou leží na území chráněných přírodních celků či v údolí splavných řek.

2. Při vydávání Turistických známek je dbáno především na tato pravidla:

  • Zachovat "sportovní", turistickou hodnotu Známek tak, aby celý systém nedevalvoval přehušťováním. Výjimky se dělají pouze tam, kde význačnost cílů neumožní dost dobře jejich opomenutí.
  • Zajistit prodej známek přímo na Turistickém známkovém místě, aby sběratel toto místo navštívil. V případě, že na daném místě nelze celoroční prodej zajistit, umisťují se Turistické známky na nejbližší možná místa tak, aby byla zajištěna jejich - pokud možno - celoroční dostupnost.

3. Motiv Turistické známky se volí tak, aby co nejlépe vyjadřoval charakter Turistického známkového místa. Jde většinou o typickou architektonickou památku, přírodní útvar, portrét slavné osobnosti či o symbol místa. Změna motivu je výjimečná a může k ní být přistoupeno pouze z důvodu technologických problémů nebo oprávněného požadavku Turistického známkového místa.

4. Výroční turistické známky jsou umisťovány na akce, které obstojí jako samostatný turistický cíl. Prodej Výročních známek je zajištěn na akci samotné a - pokud je to jen trošku možné - i na stabilním Turistickém známkovém místě, vždy však jen do konce příslušného kalendářního roku. Návrhy na vytvoření Výroční turistické známky musí přijít minimálně 3 měsíce před termínem akce, a to z důvodu včasného zveřejnění na www.turista-erem.hu. Výjimku tvoří termín 31.března, kdy probíhá uzávěrka tištěných Map turistických známkových míst. Do tohoto data lze přijmout i Výroční známku na akci, která se uskuteční už v květnu, právě z důvodu dostatečné propagace tiskovými médii.

© TURISTICKÉ ZNÁMKY s.r.o. 1999 - 2023 All right reserved Gappa - tvorba webových stránek